Sahib-i tertip kime denir

Sahib-i tertip kime denir?


Cevap:
Sahib-i tertip,Akıl baliğ olduktan itibare
namzını devamlı kılan, bir vakit bile na
mazı kazaya bırakmamış kimsedir.Bu kimse, eğer bir vaktin namazını geçirmiş
olsa o namazı kaza etmedikçe içinde bul
unduğu vaktin namazını eda edemez.Bu
özellik sadece sahibi-tertibe aittir,diğerle
ri için farketmez, hangisini önce kılarsa olur.