Emsile
Emsile Konular
emsile-i muttaride
emsile-i muhtelife ve taksimi
Emsile Taksimat
İsm-i tasgir (nuseyrun) beş yerde kullanilir
İsmi Fail hakkında bir not
Gaib Nedir?
Cahdi mutlak ve müstagrak lafzen muzari, magnen mazidirler
Mübalaga ismi fail ile ismi tafdilin arasindaki fark
İsmi tasgirin vezinleri
İsmi Alet eser ile muesser arasinda vasitadir..
Mensarun aslinda 3 vecih idi..
Nefi ile nehi arasindaki fark
Masdarin ismi fail uzerine tekaddum etme sebebi
Masdarin maglum ve mechulu yoktur
Fili muzarinin masdar uzerine tekaddum etme sebebi
Nasaranin yensuru uzerine tekattum etmesinin 3 sebebi vardir
Misal istilahta
Misal lugatta
Emsile arabcanin grameri ve anahtaridir
Emsile Kitabına Nasara ile başlanmasının Sebebi
Ve Ensır Bih Fiili teaccüp sanii Çekimi ve Manası
Ma Ensara hü Fiili teaccüp evvel Çekimi ve Manası
Ensaru İsmi tafdil Çekimi ve Manası
Nassarun Mübalağa ismi fail Çekimi ve Manası
Nasriyyun ismi mensup Çekim ve Manası
Nüsayrun İsmi tasğır Çekim ve Manası
Nisraten Mastar Binai Nev'i Çekim ve Manası
Nasraten Mastar binai merra Çekim ve Manası
Minsarun İsmi Alet Çekim ve Manası
Mensarun ismi zaman, ismi mekan mastar mim'i Çekim ve Manaları
La Tensur Nehi Hazır Çekim ve Manaları
Ünsur Emri Hazır Çekim ve Manaları
La Yensur Nehi Gaib Çekim ve Manaları
Li Yensur Emri gaip Çekim ve Manaları
Len Yensura Te'kidi Nefi istikbal Çekim ve Manaları
La Yensuru Nefi İstikbal Çekim ve Manaları
Ma Yensuru Nefi Hal Çekim ve Manaları
Lemma Yensur Cahdi Müstagrak Çekim ve Manaları
Lem Yensur Cahdi Mutlak Çekim ve Manaları
Mensurun İsmi Meful Çekimi ve Manaları