Metinler kitapları

Menar Taksimat

Menarın Kısımları


Nazmüddal Alel Mana
1) Vücuhün Nazım
- Has
- Âm
- Müşterek
- Müevvel
2) Vücuhül Beyan
Vuzuh Cihetinden
- Zahir
- Nâs
- Müfesser
- Muhkem
Hafa Cihetinden
- Hafi
- Müşkil
- Mücmel
- Müteşabih
3) Vücuhül İstiğmal
- Hakikat
- Mecaz
- Sarih
- Kinaye
4) Vücuhül Vukuf
- Dâl Bil İbare
- Dâl Bil İşare
- Dâl Bid Delale
- Dâl Bil İktiza

Emir İle Sabit Olan Hükümler

1) Eda
- Kamil
- Kasır
- Şebihün Bil Kaza

2) Kaza
- Bimisli Makul
- Bimisli Gayri Makul
- Kaza Bimanel Eda

Husün

1) Husün Limanen Fi Aynihi
- Vaz’an

Devamını oku

İsa Guci

Mantık

İlm-i Mantık

( هُوَ آلَةٌ قَا نُو نِيَةٌ تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهُ الذِّ هْنَ عَنِ الْخَطَاءِ فِ الْفِكْرِ ). İlm-i mantık kânunî bir âletdir ki, kendisine riâyet etmek zihni fikirdeki hatâdan korur.

Delaletin Kısımları

Bil-mutabaka: ( هُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ ). Lafzın vazolunduğu mananın tamamı üzerine delelet etmesine denir. Mesela insan kelimesi ile hayvan-ı natık kastolunması gibi

Devamını oku

İsaguci

İsaguci, İsağoci

Devamını oku