Yensuru Fiili Muzarii Çekim ve Manaları

يَنْصُرُ : Fiil-i müzari binası mâlum.Müfred müzekker ğâib. Manası "yardım eder" (bir erkek).
ederler (gelecek zamanda)

ينْصُرَانِ : Fiil-i müzarig binası mâlum. Tesniye müzekker ğâib. Manası "yardım ederler" (iki erkek). (gelecek zamanda)

نْصُرُونَ : Fiil-i müzarig binası mâlum. Cemi müzekker ğâib. Manası "yardım ederler" (3 veya daha fazla erkek). (gelecek zamanda)

تَنْصُرُ : Fiil-i müzarig binası mâlum. Müfred müennes ğâibe. Manası "yardım eder" (bir bayan).
(gelecek zamanda)


تَنْصُرَانِ : Fiil-i müzarig binası mâlum. Tesniye müennes ğâibe. Manası "yardım ederler" (iki bayan).
(gelecek zamanda)

يَنْصُرْنَ : Fiil-i müzarig binası mâlum. müennes ğâibe. Manası "yardım ederler" (3 veya daha fazla bayan).
(gelecek zamanda)

تَنْصُرُ : Fiil-i müzarig binası mâlum. Müfred müzekker muhâtab. Manası "Yardım edersin sen" (bir hazır erkek). (gelecek zamanda)تَنْصُرَانِ :Fiil-i müzarig binası mâlum. Tesniye müzekker muhâtab.. Manası "Yardım edersiniz sizler." (iki erkek)(gelecek zamanda)


تَنْصُرُونَ : Fiil-i müzarig binası mâlum. Cemi müzekker muhâtab. Manası "yardım edersiniz sizler." (3 veya daha fazla erkek). (gelecek zamanda)
تَنْصُرِينَ : Fiil-i müzarig binası mâlum müfred müennes muhâtaba. Manası "Yardım edersin sen" (bir hazıra bayan) (gelecek zamanda)

تَنْصُرَانِ : Fiil-i müzarig binası mâlum. Tesniye müennes muhâtaba. Manası "Yardım edersin sen" (iki hazıra bayan). (gelecek zamanda)

تَنْصُرْنَ : Fiil-i müzarig binası mâlum. Cemi müzekker muhâtaba. Manası "yardım edersiniz sizler." (3 veya daha fazla bayan). (gelecek zamanda)

اَنْصُرُ : Fiil-i müzarig binası mâlum.nefsi mütekellim vahde. Manası "yardım ederm ben".
(gelecek zamanda)

نَنْصُرُ : Fiil-i mazi binası mâlum.nefsi mütekellim meal ğayr.Manası "yardım ederiz biz".
(gelecek zamanda)

Küçük bir not: Yardım etme işi şimdiki halde ya gelecek zamanda olacak...