İZAHLI 40 HADİS METİN VE TERCÜMESİ İMAM-I NEVEVİ

Not: Bu kitabı yayınlamaya karar verdiğim için siteden kaldırdım özür dilerim.

متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية

İZAHLI 40 HADİS METİN VE TERCÜMESİ

MÜELLİF: İMAM-I NEVEVÎ
MÜTERCİM: İkrami BERKER


وعَنْ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ أبي حفْصٍ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ بْن نُفَيْل بْنِ عَبْد الْعُزَّى بن رياح بْن عبدِ اللَّهِ بْن قُرْطِ بْنِ رزاح بْنِ عَدِيِّ بْن كَعْبِ بْن لُؤَيِّ بن غالبٍ القُرَشِيِّ العدويِّ . رضي الله عنه ، قال : سمعْتُ رسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ
«إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى ، فمنْ كانَتْ هجْرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِهِ فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ ، ومنْ كاَنْت هجْرَتُه لدُنْيَا يُصيبُها ، أَو امرَأَةٍ يَنْكحُها فهْجْرَتُهُ إلى ما هَاجَر إليْهِ»
متَّفَقٌ على صحَّتِه. رواهُ إِماما المُحَدِّثِين: أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعيل بْن إِبْراهيمَ بْن الْمُغيرة بْن برْدزْبَهْ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْنِى مُسْلمُ بْن الْحَجَّاجِ بن مُسلمٍ القُشَيْريُّ النَّيْسَابُوريُّ رَضَيَ الله عَنْهُمَا في صَحيحيهِما اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَة .

Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi:
“Ameller (Yapılan işler) niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a celle celaluhu ve Resulü’ne sallallahu aleyhi ve selem varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a celle celaluhu ve Resulü’ne sallallahu aleyhi ve selem hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”1

Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Darekutni gibi büyük alimler, bu hadisle, İslamiyet’in üçte birini anlamanın mümkün olduğunu söylemişlerdir. İmam Şafii, bu hadisin yetmiş ayrı konuyla ilgisi bulunduğunu, bu sebeple de onu din ilminin yarısı saymak gerektiğini belirtmiştir. İmam Buhari ise, kitap yazanlara bir nasihatte bulunarak, eserlerine bu hadisi şerifle başlamalarını tavsiye etmiştir.

Biz de bu tavsiyeye uygun olsun diye bu hadisi şerifle başlamayı münasip gördük.
1 - Buhari, Bed’ü’l-vahy 1, İman 41, Nikâh 5, Menakıbu’l-ensar 45, İtk 6, Eyman 23, Hiyel 1; Müslim, İmaret 155. Ayrıca bk. Ebu Davud, Talak 11; Tirmizi, Fezailü’l-cihad 16; Nesai, Taharet 60; Talak 24, Eyman 19; İbni Mace, Zühd 26

ÖNSÖZ
Bimillahirrahmanirrahim
Âlemleri yaratan ve yaşatan, terbiye edip rızk veren, Bizleri kur’an’ın nuruyla nurlandıran, hakka hidayet eden İslam ile şereflendiren Allah’a sonsuz hamt ve senalar olsun. O’nun emirlerini bizlere tebliğ eden, yaratılmışların en hayırlı ve en şereflisi, iki cihan serveri ins ve cin’nin peygamberi Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) e onun pak ve temiz olan âline, tebliğine başım gözüm üstüne deyip tereddütsüz kabul edip, hayata geçiren güzide ashabına Salât ve Selam olsun.
İmam Nevevî’nin meşhur eserlerinden olan 40 hadisi şerifin metnini tercüme ettikten sonra hadislerin şerhlerindeki açıklamalardan da siz okuyucularımızın istifade edebilmesi de sağlamak düşüncesiyle çeşitli şerhlerden bu kitaptaki hadislerin şerhlerini derleyerek okurlarımızın istifadesine sunduk. Bunu yaparken de cümle tashihi haricinde kendimizden hiçbir şey katmamaya ve her alıntının kaynağını göstermeye özen göstermeyi ihmal etmedik.
Elinizdeki bu eseri internette bir Arap sitesinden almıştık. Bu vesile ile de tercüme ederken bu eserde 8-10 hadis fazla olduğunu gördük. Değiştirmeden yani hiçbir eksiltme yapmadan toplamda 50 hadisin tamamını tercüme ettik. Şerhlerine ulaşa bildiklerimizin şerhlerinden de faydalanarak buraya aldık. Böylece elinizdeki bu eser meydana geldi.

Bütün hayatımızın her safhasında prensip edinmemiz gereken esas, gayreti elden bırakmayarak Allah’ın tevfikini talep etmektir. Bu duygularla işe koyulunca Allah yardımını esirgemiyor.
Rabbim bu çalışmalarımızdan sizlere ve bizlere hayırlar ihsan etsin. Bu çalışmanın tesirini üzerimizde halk eylesin. Amin!
Gayret bizden Tevfik Allah’tan

İkrami BERKER


Allah’ım bu amelimi benden kabul et, bunu ve bütün kitap çalışmalarımı, yazılarımı, araştırmalarımı, derslerimi ve gayretlerimi kıyamet günü mizanda hasenatım kıl. Bütün amellerimde ihlaslı kıl. Riyadan ve gösterişten sakıdır. Sen her şeye kadirsin! Âmin.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ……………………………………………….4
AMELLER NİYETLERE GÖREDİR…………………6
Hadisi Şerifin İzahı……………………………………..7
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler…………………10
CEBRAİL’İN MÜSLÜMANLARA DİNİNİ ÖĞRETMEK İÇİN GELMESİ…..14
Hadisi Şerifin İzahı……………….16
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler…………….22
İSLAM BEŞ TEMEL ESAS ÜZEREDİR………….24
Hadisi Şerifin İzahı………………..25
İNSANIN ANA KARNINDA YARATILMASI KEYFİYETİ………….28
Hadisi Şerifin İzahı…………….29
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler………..32
DİNİMİZDE OLMAYAN ŞEYİ İCAT ETMEK REDDOLUNMUŞTUR……..33
Hadisi Şerifin İzahı…………………..34
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler……………36
HARAM VE HELAL AÇIKANMIŞTIR…………37
Hadisi şerifin izahı………………………38
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler………..43
DİN NASİHATTİR………………….44
Hadisi şerifin izahı………….45
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler……………..51
CİHADA MEMUR OLDUM……………..53
Hadisi şerifin izahı……………..54
NE EMREDERSEM ONU YAPIN…………….56
Hadisi şerifin izahı…………….57
Bu Hadisten Çıkarılan Bazı Hükümler……………..58
ALLAH, TAYYİB’DİR TAYYİB’DEN BAŞKASINI KABUL ETMEZ……………………………………...60
Hadisi şerifin izahı………….61
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler…………….62
ŞÜPHELI OLANI BIRAK………………63
Hadisi şerifin izahı………..64
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler…………65
KİŞİNİN MÜSLÜMANLIĞININ GÜZELLİĞİ…….66
Hadisi şerifin izahı………67
NEFSİ İÇİN İSTEDİĞİNİ DİN KARDEŞİ İÇİN DE İSTEMEK….69
Hadisi şerifin izahı………….70
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler…….71
MÜSLÜMANIN KANI MÜSLÜMANA HELAL DEĞİLDİR…………72
Hadisi şerifin izahı……..73
ALLAH'A VE AHİRET GÜNÜNE İMAN EDEN HAYIR SÖYLESİN..76
Hadisi şerifin izahı…………77
Hadisi Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler……………….80
ÖFKELENME……………81
Hadisi şerifin izahı…………82
ALLAH HER ŞEYDE İYİLİĞİ FARZ KILMIŞTIR……….83
Hadisi şerifin izahı……….84
NEREDE OLURSAN OL ALLAH’TAN KORK…….85
Hadisi şerifin izahı…….86
ALLAH’IN HAKKINI KORU…….91
Hadisi şerifin izahı……..92
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler………96
UTANMADIKTAN SONRA DİLEDİĞİNİ YAP…….98
Hadisi şerifin izahı……….99
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler…..104
ALLAH'A İMAN ETTİM DE VE DOSDOĞRU OL….105
Hadisi şerifin izahı…..106
İstikâmetin Fazileti…..107
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler……..109
FARZ NAMAZI KILIP, RAMAZAN ORUCUNU TUTMAK…...110
Hadisi şerifin izahı…….111
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler…….112
TEMİZLİK İMANIN YARISIDIR……114
Hadisi şerifin izahı………115
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler ………. 119
ALLAH ZULMÜ HARAM KILDI……..121
Hadisi şerifin izahı………122
Hadisten Çıkarılan Bazı Hükümler….124
KİŞİNİN HELALİYLE YATMASI SADAKADIR……..127
Hadisi şerifin izahı………..128
Hadis-i Şeriften Çıkarılan Bazı Hükümler………128
İNSANLARIN HER BİR MAFSALI İÇİN BİR SADAKA VACİP OLUR……130
Hadisi şerifin izahı……..131
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler………134
İYİLİK, AHLÂKIN GÜZELLİĞİDİR……135
Hadisi şerifin izahı ……136
Hadisi şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler……….1136
ALLAH’TAN KORKMAK VE BİDATLARDAN SAKINMAK……..138
Hadisi şerifin izahı…….. 139
Hadisi şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler…..140
ALLAH’A KULLUK EDİP ŞİRK KOŞMAMAK…..143
Hadisi şerifin izahı…….144
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler……..147
ALLAHÛ TEÂLA BİR TAKIM ŞEYLERİ FARZ KILMIŞTIR. ONLARI ZÂYİ’ ETMEYİNİZ………149
Hadisi şerifin izahı…….150
ZÜHD…….152
Hadisi şerifin izahı……153
ZARARA SOKMAK VE ZARARA KARŞI İNTİKAM ALMAK YOKTUR….183
Hadisi şerifin izahı………155
Bir Usul Kaidesi……157
İSBAT MÜDDEİYE, YEMİN DE İNKÂR EDENE DÜŞER……161
Hadisi şerifin izahı……….162
Beyyinenin (delil, ispat) Türleri……163
Davacının Delili Davalının Delilinden Önce Gelir……164
Yemin ile Birlikte Şahidin Şehadeti İle Hüküm Vermek…..164
Davalının Yemin Etmemesi…..165
Davalının Yemini………166
Hâkim’in Mükâfatı…..167
Hüküm'de Haksızlık Büyük Günahlardandır….167
MÜNKERİ DÜZELTMEK……169
Hadisi şerifin izahı……….170
Münkeri Değiştirmenin Hükmü…….176
1- Farz-ı Kifaye……176
2- Farz-ı Ayn…..177
Münkere Karşı Çıkışlarında İnsanların Sorumluluğundaki Farklılık……177
Münkerin Kalb İle İnkârı (Değiştirilmesi)…….178
Hadisi şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler….179
HASETLİK ETMEYİN……180
Hadisi şerifin izahı ….181
Kıskançlık……181
Alışverişi Kızıştırmak (Necş)……183
Kin Beslemek…..184
Birbirine Sırt Çevirmek….185
Alışveriş Üstüne Alışveriş….185
Kardeşlik….185
İslam Kardeşlik Hukuku……..186
Takva…..187
Müslümanın Saygınlığı…….188
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler….188
MÜ’MİNİN DÜNYA SIKINTILARINDAN BİR SIKINTI GİDERMEK….189
Hadisi şerifin izahı ….190
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler …..195
ALLAH İYİLİKLERİ VE KÖTÜLÜKLERİ YAZMIŞTIR……..197
Hadisi şerifin izahı …….198
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler…..203
BENİM VELİLERİMDEN BİRİNE DÜŞMANLIK EDENE, BEN HARB İLÂN EDERİM….205
Hadisi şerifin izahı 206
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler…..210
ÜMMETİMİN YANILMASINI, UNUTMASINI ALLAH TEÂLÂ AFFEYLEMİŞTİR………212
Hadisi şerifin izahı … 213
DÜNYADA BİR GARİB YAHUD BİR YOLCU İMİŞSİN GİBİ OL….218
Hadisi şerifin izahı …219
Hadisi Şeriften Çıkartılan Bazı Hükümler ….224
HİÇ BİRİNİZİN ARZUZU BENİM TEBLİĞ ETTİĞİME TÂBİ OLMADIKÇA MÜ'MİN OLMAZSINIZ….225
Hadisi şerifin izahı …226
EY ÂDEMOĞLU SEN BANA YALVARIP BENDEN ÜMİT VAR OLDUKÇA..227
Hadisi şerifin izahı …227
MÎRÂS HİSSELERİNİ EHİLLERİNE VERİN….233
Hadisi şerifin izahı 234
DOĞUMUN HARAM KILDIĞI….236
Hadisi şerifin izahı ….237
ALLAH VE RESULÜ, ŞARAP SATIŞINI HARAM KILDI….241
Hadisi şerifin izahı ….242
HER SARHOŞLUK VEREN ŞEY HARAMDIR….246
ÂDEMOĞLU MİDESİNDEN DAHA KÖTÜ BİR KAP DOLDURMAMIŞTIR…247
Hadisi şerifin izahı …248
MÜNAFIKLIK ALAMETLERİ….249
Hadisi şerifin izahı ….250
SİZ, ALLAH’A GERÇEK BİÇİMDE TEVEKKÜL EDERSENİZ…253
Hadisi şerifin izahı 254
ALLAH’I ZİKRETMEKTE DİLİNİN YAŞLIĞI EKSİLMESİN … 256
Hadisi şerifin izahı … 257