fesahat

Fesahat; sözün, ses ve anlam hatalarından arındırılmasının yollarını gösteren ilimdir.
Fasih kelime, işitildiğinde kulağa hoş gelen, anlaşılmasında zihnin zorlanmadığı, söz,mana ve ahenk bakımından hatalı olmayan kelimedir.
Fesahatla müfret (yani kelime), kelam ve mütekellim vasıflanır.