İfilal babı

Vezni: إفْعَلَّ يَفْعَلُّ إفْعِلَالُا mevzunu: إحْمَرَّ يَحْمَرُّ إحْمِرَارًا Alameti: Sülasi bir fiilin bu baba nakledilmesi için sülasi mücerret fiilin başına bir hemze, sonuna da lamel fiili cinsinden bir harf ziyade edilir. Yani lamel fiili şeddeli yapılır. Binası:
1- lazım bir fiilin mübalağasını ifade etmek içindir. ( إحْمَرَّ زَيْدٌ ) Zeyd çok kızardı.
2- renkleri ifade eder. ( أبْيَضَ ‘ إبْيَضَّ ) beyazlaştı, ağardı ( إسْوَدَّ ) çok kara oldu
3- ayıp ve kusur ifade eder. ( إغوَرَّ زَيْدٌ ) Zeyd çok şaşı oldu ( غَوِرَ زَيْدٌ ) Zeyd şaşı oldu ( أخْرَسَ ‘ إخْرَسَّ ) dilsizleşti ( أعْرَجَ ‘ إعْرَجَّ ) çok topal oldu. İfilal babının yani bu babın ismi mefulü ve meçhulü yoktur.