2.bab فعَلَ يَفْعِلُ

2.bab:

vezni: فعَلَ يَفْعِلُ

mevzünü: ضَرَبَ يَضْرِبُ

Alameti:Aynel fiili mazide meftuh müzaride meksür olmaktır.

Binası: Çok kerre müteaddi içindir bazen lazım olur.

müteaddiye misal: ضَرَبَ ذَيدٌ عَمْرًا

lazıma misal: جَلَسَ ذَيدٌ

2 yorum

erkanla
19.01.2011 17:08

slm.aleyküm arkadaşlar bina derslerini biraz daha ayrıntılı anlatırsanız çok seviniriz.

ikrami
24.01.2019 11:15

Misali vavi, Ecvefi yai, nakısı yai ve lazım olan muzaaf fiiller ge-nellikle bu babdan gelirler.
Misali vavi: وَعَدَ يَعِدُ
Ecvefi yai: صَار يَصِيرُ
Nakısı yai: رَمَا يَرْمِي
Muzaaf: فَرَّ يَفِرُّ