3. bab

3. bab:

vezni فَعَلَ يَفْعَل

mevzünü: فَتَحَ يَفْتَحُ

alameti:aynel fiili veya lamel fiiilinde halk harflerinden biri olması şartıyla mazi ve müzaride meftuh olmaktır.halk harfleri 6 dır ha, hı ,ayn, gayn, he, hemze dir
binası:çok kere müteaddi içindir.bazı kere lazım olur

müteaddi:فَتَحَ زَيْدٌ الْبابَ

lazım:ذَهَبَ زَيْدٌ

1 yorum

ikrami
24.01.2019 11:18

Boğaz harflerinden bulunan her fiilin üçüncü babdan gelmesi şart değildir. Mesela: (- دَخَلَ قَعَدَ ) fiilleri birinci, ( شَهِدَ يَشْهَدُ) fiili dördüncü babdandır. ( أبَي يَأبَي يَرْكًنُ رَكَنَ) fiillerinin aynel fiilinde veya lamel fiilinde Hurufi halktan (boğaz harflerinden) biri bulunmadığı halde şaz (kural dışı) olarak üçüncü babdan gelirler.