Belagat

Belâgat; ifadede (anlatımda) kusursuzluk, sözün yerinde ve zamanında söylenmesidir. ( yani zemin ve zamanı da gözeterek mananın eksiksiz anlatılmasıdır.)
Belâgat ilmi; meani (kastedilen mananın uygunluğunu sağlama), beyan (en açık bir şekilde ifade etme), bedi'(sözü süsleme) ve benzeri konuları işleyen bir ilim dalıdır.
Belâgatle sadece kelam ve mütekellim vasıflanır.