mufaale babı

Mufaale babı sülasi mezid rubai bablarının üçüncüsü ve sonuncusudur.

Vezni: فَاعَلَ يُفَاعِلُ مُفَاعَلَةً وَفِعَالًا وَفِيعَالًا mevzunu: قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا وَقِيتَالًا Alameti: Sülasi bir fiilin bu baba nakledilmesi için sülasi mücerret fiilin faal fiili ile aynel fiili arasına bir elif ziyade edilir.
Binası: iki kişi arasında ortaklık (işdeşlik) içindir. ( قَاتَلَ زَيْدٌ عَمرًا ) Zeyd Amr ile savaştı
Müşareket bazen tek taraflı olur. ( عَقَبْتُ اللِصَّ ) Hırsızı yakaladım ( طَارَقْتُ النَّعْلَ ) nalini kırdım

Bu durumda fiil aştan fail mukabelede bulunanda mefulü fih ulur.
2. Tesir için olur: ( ضَاعَفَ أحْمَدُ ) Ahmet çok zayıfladı.
3. Müteaddi için olur: ( عَافَكَ اللهُ ) Allah sana afiyet versin.
4. Lazım için olur: ( سَافَرَ زَيْدٌ ) Zeyd sefere çıktı.
5. Gayret ve süreklilik ifade etmek için olur: ( طَالَبَ ) devamlı istedi ( طَلَبَ ) istedi ( سَابَقَ ) geçmeye çalıştı ( سَبَقَ ) yarıştı.
6. Muamele tarzını ifade etmek için olur: ( خَاشَنَ ) ser davrandı ) خَشَنَ
NOT:
a. Üç harfli fiiller, bu baba iki veya daha çok şahıslar arasında karşılıklı yapıldığını ifade etmek için getirilir.
b. Eğer üçlüsü bir durum veya sıfat bildiri yorsa, bu vezin o sıfatla birine muamele etmeyi anlatır.
c. Müteaddi olan bir fiili mufaale babına girdirilirse müşareket, lazım bir fiil girdirilirse müteaddilik ifade eder.
d. Binası müşareket için olan fiillerin faili ve mefulü hem fail hem de mefuldür.