RESULÜLLAH (S.A.V)'IN SAHİH HUTBELERİve ŞERHİ 2

Not: Bu kitabı yayınlamaya karar verdiğim için siteden kaldırdım özür dilerim.RESULÜLLAH’IN
SAHİH
HUTBELERİ ve ŞERHİİKRAMİ BERKERعَنْ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ أبي حفْصٍ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ بْن نُفَيْل بْنِ عَبْد الْعُزَّى بن رياح بْن عبدِ اللَّهِ بْن قُرْطِ بْنِ رزاح بْنِ عَدِيِّ بْن كَعْبِ بْن لُؤَيِّ بن غالبٍ القُرَشِيِّ العدويِّ . رضي الله عنه ، قال : سمعْتُ رسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ
« إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى ، فمنْ كانَتْ هجْرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِهِ فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ ، ومنْ كاَنْت هجْرَتُه لدُنْيَا يُصيبُها ، أَو امرَأَةٍ يَنْكحُها فهْجْرَتُهُ إلى ما هَاجَر إليْهِ » متَّفَقٌ على صحَّتِه. رواهُ إِماما المُحَدِّثِين: أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعيل بْن إِبْراهيمَ بْن الْمُغيرة بْن برْدزْبَهْ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْنِى مُسْلمُ بْن الْحَجَّاجِ بن مُسلمٍ القُشَيْريُّ النَّيْسَابُوريُّ رَضَيَ الله عَنْهُمَا في صَحيحيهِما اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَة .

Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi:
“Ameller (Yapılan işler) niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resulü’ ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resulü’ ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”
Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Darekutni gibi büyük âlimler, bu hadisle, İslamiyet’in üçte birini anlamanın mümkün olduğunu söylemişlerdir.
İmam Şafii, bu hadisin yetmiş ayrı konuyla ilgisi bulunduğunu, bu sebeple de onu din ilminin yarısı saymak gerektiğini belirtmiştir. İmam Buhari ise, kitap yazanlara bir nasihatte bulunarak, eserlerine bu hadisi şerifle başlamalarını tavsiye etmiştir.
Biz de bu tavsiyeye uygun olsun diye bu hadisi şerifle başlamayı münasip gördük.

ÖNSÖZ

Bütün hamtlar Allah içindir. O’na hamt eder, O’ndan yardım ister, O’ndan af dileriz. Kötü amellerimizin ve nefsimizin şerrinden O’na sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz, saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammet (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve resulüdür.
Allah u Teâlâ buyurdu: “Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.” (Âli İmran 102)
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinizden korkun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa 1)
“Ey iman edenler Allah’tan korkun ve doğru (söz) söyleyin. Böyle yaparsanız Allah sizin işlerinizi düzeltir, günahlarınızı bağışlar. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzap 70,71)
Bundan sonra: Şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabı, yolların en güzeli Hz. Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan icat edilip dine sokulandır. Her sonradan icat edilip dine sokulan şey bidat, her bidat dalalet (sapıklık) ve her dalalette cehennemdedir.
Bu kitapta yer alan hadisler, Hadis kitaplarından sahih ve hasen hadisleri seçmek suretiyle, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in sahih hutbelerini toplamış olan Mısır'lı İbrahim Ebu Şadi’nin hutub’ur-Resul adlı eserini esas alarak ve bu eserdeki hadislerden şerhlerine ulaşa bildiğimiz hadislerin şerhlerini hiçbir şey ilave etmeden açıklama alt başlığıyla siz okuyucularımıza sunduk. İçerik olarak birbirine benzeyen birkaç hadisin şerhini birlikte vermeyi de hem hacim açısından hem lüzum açısından uygun gördük. Şunu hemen belirtelim ki Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in sahih hutbeleri bu kadarla sınırlı değil biz buraya sadece içinde; “hitap etti, vaaz etti, minberinde, minber üzerinde, ey insanlar, ey Müminler, ey Ensar, ey Muhacir, ey… Topluluğu ey Müslümanlar, ey Kur’an ehli, ey Allah’ın kulları, ey… Oğulları ve benzeri hitap şeklindeki hadisleri aldık ve şarhlerine ulaşabildiklerimizin şarhşeinide ekledik.
Çoğu zaman bu hadislerin kaynaklarını belirtirken sünen sahiplerinin ismini Buhari ve Müslim’den önce zikrettik. Çünkü bu kitaplarda bu hadisler Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’a ait hutbe veya mevize olduğu açıkça belirtilmiş, Buhari ve Müslim de ise bu açıklama yapılmamıştır. Ancak Buhari ve Müslim de bu açıklama yapılmışsa, böyle bir durumda bunları diğer sünen sahiplerinden önce zikrettik. Bunu yapmamızın sebebi ise bu kitapta esas aldığımız Prof. Dr. İbrahim Ebu Şadi’nin kitabında Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’a ait hutbelere ehemmiyet verilmesi şartı gereğidir ki, biz de bunu esas aldık.
Gayret bizden tevfık Allah’tan!
İkrami BERKER


Allah’ım bu amelimi benden kabul et, bunu ve bütün kitap çalışmalarımı, yazılarımı, araştırmalarımı, derslerimi ve gayretlerimi kıyamet günü mizanda hasenatım kıl. Bütün amellerimde ihlaslı kıl. Riyadan ve gösterişten sakıdır. Sen her şeye kadirsin! Âmin.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ…………………………………………….
UMUMİ HUTBELER………………………………..
Çok soru sormaktan ve sünnete muhalefetten men…………
Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh)’ın Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e dostluğu ve kabirleri mescit edinmenin yasaklanması
Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in vefatını haber vermesi…………………………………………………….
Hz. Fatıma (radıyallahu anha)’yı müdafaa…………………
Cuma elbisesi:…………………………………
Hata İle Öldürmenin Diyeti…………………….
Rabbim bana bilmediklerinizi size Öğretmemi emretti…
Varis için vasiyet yoktur…………………………
Bayram namazından önce kurban kesmek ……
Ben de Âdemoğullarından biriyim onlar gibi bazen öfkelenirim…………………………………………….
Memurların rüşvet ve hediye alması haramdır…………
Mekke’nin hürmeti……………………
Hacet hutbesi………………………………
Mescidin kıblesine tükürmenin yasaklanması…………
İçkinin haram kılınması………………….
Dünya tatlı ve yeşildir……………………………
Evli bir kadın kocasının izni olmaksızın bir şey veremez……
Hadlerde şefaat yoktur………………………………………
Tevbeye davet………………………………………..
Benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız…………..
Allah’ın kitabında olmayanı şart koşmak…………………..
Zinadan sakındırmak……………………………
Şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir……………………………
Cimrilikten sakının…………………………………
Dünya hakkında yarışmaktan sakının……………
Bu benim oğlumdur, şeref sahibi bir efendidir………
Kadının koca için yas tutması…………………………
Erkeklere Altın Yüzüğün Haram Kılınması……………
Kelerin Mubah Kılınması Babı……………………
Müslümanların kusurlarını araştırmanın yasaklanması……
Allah’tan af ve afiyet isteyin………………………
Boşama ancak kadının bacağını tutana aittir……………
Hz. Aişe (radıyallahu anha)’nin suçsuzluğu………………
Ensar’a (onlara iyi muamele edilmesi) vasiyeti……………
Rabbinin makamından durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır………………………………………………….
Faizin ve içki ticaretinin yasaklanması…………………
Erkeğin izni olmaksızın kadının, kendi malından hediye vermesi caiz değildir……………………………………
Kimin bir arazisi varsa onu kendisi eksin…………..
Siz yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz………………..
Her sarhoşluk veren haramdır………………………
İnsanlar Âdemin çocuklarıdır, Allah’ta Âdem’i topraktan yaratmıştır…...
Cemaatte rahmet ayrılıkta azap vardır……………….
Ben her Müslümana kendi nefislerinden daha yakın bir dostum……
Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hediye kabul ederdi..
Kibrin yasaklanması……………………………………
Mut’a nin kı¬yamet gününe kadar haram kılınması……………..
Kadın mahremisiz sefere çıkmasın…………………………….
Dua ibadettir……………………………………………………
Aranızda rakûb kime dersiniz………………………
İfk hadisesi………………………………………………
Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in ibadeti……………
Peygamber(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in Müslümanlara duası…
Tevazu gösteriniz…………………………………..
Altın ve gümüş kabdan içmenin yasaklanması…………
Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun…………
Merhamet üzerine……………………………
Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in bazı kabileler dua etmesi……..
Müslümanlar az amelle çok ecir alırlar……………
Üsame b. Zeyd (Radıyallahü anhüma)’i müdafaa………
Kimse kocası evde bulunmayan kadının yanına girmesin…
Allah’tan faydalı ilim isteyin…………………
Mescide gelmeden önce sarımsak yemenin keraheti……
Cuma günü duaların kabul olduğu saat…………
Arap’ın beyitlerinin en şairanesi……………………
Altını altınla gümüşü gümüşle……………………
Ben bazı kimselere atıyye veriyor, bazı kimselere de vermiyorum……………………….
Allah’tan daha kıskanç kimse yoktur…………………
Yetim ve kadının malının kötüye kullanımının yasaklanması…
Selam’ı aranızda yaygınlaştınız, yemek yediriniz…………….
Allah, Tayyib’dir. Tayyib’den başka bir şey kabul etmez…
Mekke fethi günü hutbesi………………………
Allah’ı anın……………………………………………
Dağılın Allah beni koruma altına almıştır…………………
Gücü yeten her aile için her yıl bir kurban…………………
Sükûnetli olun………………………………….
Abdimenaf oğullarına hitap……………………
Alışverişlerinizi sadaka ile temizleyin…………….
Gençlerden evlenmeye gücü yeten evlensin………
Kureyş soylarına hitap …………………………
Cehennem ehlinin yemeği………………………..
Ensar’a hürmet……………………….
Fakirlere müjde………………………………………………
Beş şey vardır ki, onlara yetişmenizden Allah’a sığınırım……
Yardım üzerine…………………………………………..
İyi biliniz ki Arz ancak Allah’a ve Rasulü’ne aittir…………
Sizler sağır ve uzaktaki birine dua etmiyorsunuz…………
Doğru olunuz, yaklaştırınız, müjdeleyiniz!............................
Tevbeye davet……………………………….
Ridamı bana verin……………………………
Sakin ve vakarlı olun……………………
Doğru olun!.....................................................................
Adımlarınızın ecrini hesaba katmaz mısınız?......................
Abdulmuttalib oğullarının Sulama görevi………………
Rızk tamamlanmadıkça hiç bir nefis ölmeyecektir…………
Salih rüya nübüvvetin müjdelerindendir………………..
Dinde aşırılıktan sakınınız……………………………..
İşte bunun misli (ölüm hadisesi) için iyi hazırlanın……
Temizlik hakkında şüphesiz Allah sizi övdü………………
Gecemi gafil olarak geçirmedim………………………
Doğru olun, müjdeleyin gücünüz yettiği kadar amel edin……
Nafile namazların en hayırlısı, evinde kılınandır…………
Devlet memurlarının hediye kabul etmelerinin hükmü………
Kötülüğü değiştirmenin vucûbiyeti……………………
Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in son hutbesi………
Kadir gecesini yedinci ve beşinci gecelerde arayın………
Kurban etlerinden üç günden sonra yararlanmak………