MÜNEBBİHAT VE ŞERHİ

Not: Bu kitabı yayınlamaya karar verdiğim için siteden kaldırdım özür dilerim. Yayımlandı piyasaya çıktı.
MÜNEBBİHAT VE ŞERHİ

نَصَائِحُ العِبَادِ

MÜELLİFİ:
İBN-İ HACER EL- ASKALÂNÎ

MÜTERCİM:
İkrami BERKER


ÖNSÖZ

Bimillahirrahmanirrahim

İlmi, kemal sıfatlarının en yükseği kılan Allah’(c.c) a hamt olsun. Resûlü Kibriya efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) e, yüce Âl ve ashabına salât ve selam olsun.

Bu kitap İbn-i Hacer lakaplı Askalanlı, daha sonra Mısır’ı yurt edinen, Şafiî mezhebinden Şihab’ud-Din Ahmet ibn-i Ali bin Muhammed bin Ahmet’in vaazlar içeren “münebbihat” isimli kitabını Muhammed Nevevî İbn-i Ömer’le- Cavî – Allah onları rahmetiyle kuşatsın “Nsaih’ul-İbad” adıyla şerh etmiştir. Bu şerhi dipnot olarak okurlarımızın istifadesine sunduk. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. Bu kitabın içeriği isminden de anlaşılacağı gibi ahirete hazırlanmak için bazı ikaz ve nasihatleri kapsamaktadır. İki cümleli sözlerden başlayıp sırasıyla on cümleli sözlere kadar devam eder ve dokuz kısımdan oluşur. Tamamı 214 adettir. Bunlardan 45 i hadîs-i şerif diğerleri ise kelam-ı kibar/ sahabe ve tabii’nin sözleridir. (şerhi hariç)

Kerim olan Allah’tan niyazımız bu kitaptan Müslüman Türk milletinin istifade etmesi ve kabre azık hazırlamasıdır. Rabbim öğütlerle dolu olan bu kitaptan gereken öğüdü almayı nefsime ve tüm müminlere nasip etsin. Âmin.

Burada iki büyük hadîs-i şerifi teberrüken zikretmekte yarar gğrüyorum.

Birincisi: Şam lı olan ve daha sonra Medine-i Münevvere’yi yurt edinen şeyi Muhammed’le-Hatib isnadı, İbn-i Osman b. Abbas b. Osman kanalıyla Ebu Zerr’il-Gıffarî ye dayanan hadis-i şerif. Rasulüllah (s.A.V) Rabbinden şöyle naklediyor; Allah’u Teâlâ buyurdu:

“Ey kullarım! Ben zulmü kendime yasak kıldım ve onu sizin aranızda da yasakladım. Sakın zulmetmeyin. Ey kullarım! Benim hidayete erdirdiğimin dışında hepiniz dalalettesiniz, benden hidayet isteyin hidayete erdireyim. Ey kullarım! Benim doyurduğumun haricinde hepiniz açsınız. Benden yemek/ rızık isteyin ben sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiğimin dışında hepiniz çıplaksınız. Benden giymek isteyin ben sizi giydireyim. Ey kullarım! Siz gece gündüz hata işliyorsunuz. Benden bağışlanmak isteyin ki ben sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Sizler bana zarar verecek güce erişemezsiniz ki, bana zarar veresiniz. Ve bana fayda verecek güce erişemezsiniz ki, bana fayda veresiniz. Ey kullarım! Sizin başlangıç ve sonunuz insanınız ve cininiz içinden en takva birinin kalbi üzere olsa, bu benim mülkümde hiçbir şey artırmaz. Ey kullarım! Sizin başlangıcınız ve sonuz, insanınız ve cininiz sizden içinden en facir/ zalim-kötü birinin kalbi üzere olsa bu da benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım! Sizin başlangıcınız ve sonunuz insanınız ve cininiz yüksek bir yerde ayağa kalkarak benden dilediğini istese, benim de her isteyenin istediğini versem. Bu benim katımdakinden ancak bir inenin denize sokulduğu zaman eksilttiği kadar eksilte bilir.ey kullarım! İşte bu sizin amelinizdir. Bunları size sayıyorum sonra size bunları vereceğim. Kim hayır bulursa Allah’a (c.c) hamt etsin kim de bundan başkasını bulursa bunun için ancak kendisini kınasın.”

İkincisi: seyit’ el-marafî’ el Mısrî isnadı, Şafîi mezhebinden seyyid Abd’ul-Vehhab b. Ahmet kanalıyla Abdullah ibn-i Amr İbn-i As’a dayanır. Nebi (SAV) Buyurdu:

“Merhamet edenlere rahman olan Allah (c.c) merhamet eder. Yerde olanlara siz merhamet edin ki gökte onlarla da size merhamet etsin.” Bunun manası şudur: yeryüzünde insanlara ve öldürülmesi emredilmeyen hayvanlara ihsan ederek merhamet edenlere rahman olan Allah (c.c) rahmet eder ve ihsanda bulunur. Allah (c.c) ın yarattıklarınca merhamet etme hususunda gücünüz yettiğine merhamet ediniz. Şefkat ve kendilerine merhamet ve mağfiretle yapılan duayı düşünmeseler de… İşte o zaman mele-i âlânın sakinleri de size merhamet eder. Ve sema ehli yeryüzü ehlinden daha çoktur.


İkrami BERKER
فَقِيهًا وَصُوفِيًا فَكُن لَيْسَ وَاحِدًا
فَإنِّي وَحَّقِ اللهِ إيَّاكَ أنْصَحُ
فَذَلِكَ قَاسٍ لَمْ يَذُقْ قَلْبُهُ التُّقَي
وَهَذَا جَهُولٌ كَيْفَ ذُو الْجَهْلِ يَصْلَحُ

الإمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ


Âlim ve sofi ol sadece biri olma
Ben sana Allah için nasihat ediyorum
Birincisi ölçendir, kalbi takvayı tadamaz
İkincisi cehalettir, cahil nasıl ıslah olabilir.

İmam-ı Şafii ( r. Aleyh)