40 KUDSÎ HADİS

Not: Bu kitabı yayınlamaya karar verdiğim için siteden kaldırdım özür dilerim.


KIRK KUDSİ HADİS

Yazar : Aliyy’ül-Kari

Mütercim : İkrami BERKER
2011

ÖNSÖZ

Bimillahirrahmanirrahim

Âlemleri yaratan, terbiye eden, rızıkveren, Bizleri kur’an’ın nuruyla nurlandıran, hakka hidayet eden İslam ile şereflendiren Allah’a sonsuz hamt ve senalar olsun. Yeryüzünde güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen, hadisleriyle kuranı tefsir edip bizlere açıklayan iki cihan güneşi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e onun güzide âl ve ashabına salât ve selam olsun.

Bütün hayatımızın her safhasında prensip edinmemiz gereken esas, gayreti elden bırakmayarak Allah’ın tevfîkini talep etmektir. Bu duygularla işe koyulunca Allah yardımını esirgemiyor.

Aliyyül-Kari’nin derlemiş olduğu kırk kudsi hadis-i şerif isimli hacmi küçük mana ve mahiyeti büyük kitapçığı tercüme etmenin faydalı olacağını düşünerek bu eseri tercüme etmeye karar verdim. Şerhlerden de ilgili hadislere ait izah ve açıklamaları mümkün mertebe bulup şerh olarak ekledim edefledim. Bu çalışmamızda Rabbim bizi muvaffak eylesin. Bu eserin tesirini de üzerimizde halk eylesin. Amin!..
Gayret bizden tevfîk Allah’tan.

İkrami BERKER

1 yorum

Ziyaretçi 1
11.03.2014 00:21

Allah (c.c) razı olsun. İnşaallah cümlemiz elimizden gelenin azamisini yapmaya çalışıp Allah'ın rızasına uygun yaşarız ve ahirette de O'nun rızasına mazhar oluruz. Âmin