sülasi mücerredin 1. babı

vezni:فَعَلَ يَفْعُلُ

mevzünü:نَصَرَ يَنْصُرُdur.

alameti:aynel fiili (yani fiilin ortasındaki harfi)mazide meftuh müzaride mezmum olmaktır.

binası:çok defa müteaddi içindir bazen lazım olur.

müteaddiye misal:نَصَرَ ذَيدٌ عَمْرًا

lazıma misal:حَرَخَ ذَيدٌ

1 yorum

ikrami
24.01.2019 11:13

Ecvefi vavi, nakısı vavi ve müteaddi olan muzaaf fiiller genellikle birinci babdan gelirler.
Ecvefi vavi: قَلَ (قَوَلَ) يَقُولُ
Nakısı vavi دَعَا ( دَعَوَ) يَدْعُو
Muzaaf: مَدَّ (مَدَدَ) يَمُدُّ