La Yensuru Nefi İstikbal Çekim ve Manaları

لاَ يَنْصُرُ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum müfret müzekker gaib manası, yardım etmez bir erkek gelecek zamanda.

لاَ ينْصُرَانِ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum tesniye müzekker gaib manası, yardım etmez iki erkek gelecek zamanda.

لاَ يَنْصُرُونَ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum cemi müzekker gaib manası, yardım etmezler cemi erkekler gelecek zamanda.

لاَ تَنْصُرُ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum müfret müennes gaibe manası, yardım etmez bir bayan gelecek zamanda.

لاَ تَنْصُرَانِ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum tesniye müennes gaibe manası, yardım etmez iki bayan gelecek zamanda.

لاَ يَنْصُرْنَ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum cemi müennes gaibe manası, yardım etmezler cemi bayanlar gelecek zamanda.

لاَ تَنْصُرُ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum müfret müzekker muhatab manası, yardım etmezsin sen (bir erkek) gelecek zamanda.

لاَ تَنْصُرَانِ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum tesniye müzekker muhatab manası, yardım etmezsiniz sizler (iki erkek) gelecek zamanda.

لاَ تَنْصُرُونَ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum cemi müzekker muhatab manası, yardım etmezsiniz sizler (cemi erkekler) gelecek zamanda.

لاَ تَنْصُرِينَ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum müfret müennes muhataba manası, yardım etmezsin sen (bir bayan) gelecek zamanda.

لاَ تَنْصُرَانِ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum tesniye müennes muhataba manası, yardım etmezsiniz sizler (iki bayan) gelecek zamanda.

لاَ تَنْصُرْنَ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum cemi müennes muhataba manası, yardım etmezsiniz sizler (cemi bayanlar) gelecek zamanda.

لاَ اَنْصُرُ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum nefsi mütekellim vahde manası, yardım etmem ben gelecek zamanda.

لاَ نَنْصُرُ Fiil-i müzari nefi istikbal binai malum nefsi mütekellim meal gayır manası, yardım etmeyiz biz gelecek zamanda.