Zarfı zamanı mahdud

Zarfı zamanı mahdud: kendisi için hususi bir mikdar tayin edilen demektir. يَوْمٌ gibi. gün 24 saat ile hudutludur. zarfı zamanı mahdud dur. سِرْتُ يَوْما yine bu misalde de harfi cer olan "fi" hafiflik için hazfedilmiştir.