Elif Nun Maddesinin Kesralandığı Yerler

Elif nun maddesinin kesralandığı yerler;
1. ibtida halinde : mesela: إِنَّ زَيْدا قائمٌ

2.kaseme cevap halinde. وَالله إِنَّ زَيْدا قائمٌ

3.sıla makamında: وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنوزِ ما إنّ مَفاتِحَهُ لَتَنُؤُ بِالْعُصبِ biz Karun'a anahtarları cemmate ağır gelen hazinelerden verdik.. burada "ma" ismi mevsul inne mefatihahü sılasıdır. inne sıla makamında kesralanmıştır

4.ismi aynın haberinde: زَيْدٌ إِنَّه قائمٌ burada elif nun maddesi isni ayn olan zeydden haber olmuştur. kesralamak vaciptir.

5.haberine ibtida lamı dahil olan cümle makamında: عَلِمْتُ إِنَّ زَيْدا لَقائمٌ elif nun maddesinin haberine te'id için ibtida lamı dahil olmuştur. kesralamak vaciptir.

6.Zandan hali olan kavil maddesinden sonra; قُلْ إِنَّ الله واحدٌ elif nun maddesi kavilden (قُلْ) sonra vaki olmuştur. kesralamak vaciptir.

7.İbtida için olan حَتّى dan sonra: أَتَقُولُ ذالك حَتّى إِنَّ ذَيْدا يقولُه elif nun maddesi "hatta" dan sonra kesralanmıştır

8.tasdik harflerinden sonra: (tasdik harfleri; نَعَمْ بَلى إى أجَلْ جَيْر)
نَعَمْ إِنَّ ذَيْدا قائمٌ

9. iftitah harflerinden sonra; الا إِنَّ ذَيْدا قائمٌ elif nun maddesi iftitah (tenbih) harfinden sonra kesralanmıştır

10. Vav-ı hal den sonra; وَإنّ فَرِيقا مِنَ المُئمِنِينَ لَكَارِهُنَ ...halbuki muhakkak müminlerden bir fırka elbette kerih görenlerdir.
elif nun maddesi vav-ı halden sonra kesralanmıştır