Telhis

TELHİS

TELHİS’UL-MİFTAH

MUSANNIFI:Abdurrahman b.ömer el kazvini (Hatib-i Dımışk)

NOT:Telhis kitabı; Yusuf es sekkaki’nin yazmış olduğu “Miftah’ul Ulum” isimli kitabın 3.kısmı esas alınarak yazılmış bir eserdir.Mezkur kitab beş bölümden oluşmaktadır.Ve 1.kısımda;ilmi sarf’dan, 2. kısımda;ilmi nahiv’den, 3.kısımda; ilmi meani, ilmi beyan ve ilmi bedii’den, 4.kısmında;ilmi aruz ve kavafii’den, 5.kısmında;ilmi mantık’dan bahsedilmektedir.

Telhis kitabı bir mukaddime, üç fen ve bir de hatimeden meydana gelmektedir. Mukaddime’de;Fesahat veBelağat’dan,

Devamını oku