IMAM KUDURI EBU`L-HUSEYIN

Ebu´l-Hüseyn el-Kuduri Ahmed bin Muhammed, meshur bir hanefi imamidir. Hangi sebebten dolayi kendisine Kuduri lakabinin verildigi kesin olarak bilinmemektedir. Bir rivayete göre, Bagdad yakinlarindaki Kudure köyüne nisbet edilerek, kendisine Kuduri denilmistir. Diger bir rivayete göre ise, Kudur, cömlek manasina gelen Kidr kelimesinin coguludur. Kendisinin veya soyundan birisinin cömlekcilikle mesgul olmasindan dolayi Kuduri lakabini almistir. SeyhulIslam Ibni Kemal Pasazade´ye göre Imam Kuduri, fukaha´nin ashab-tercih tabakasindandir. Imam Kuduri (R.A.) hanefi fikih alimlerinin önde gelenlerindendir. Bu noktaya, ilminin coklugu, ibaresinin güzelligi ve lisaninin akiciligi ile yükselmistir. Kuduri merhum, cok güzel Kur´an okur ve devamli ibadetle mesgul olurdu. Ebu´l-Hüseyin Kuduri, Ebu Abdullah Muhammed Yahya el-Cürcani´den fikih ilmi okumus ve hadis-i serif rivayet etmistir.

Kuduri merhum, Ubeydullah bin Muhammed el-Havsebi ve daha bir cok alimlerle görüsüp, onlarla ilmi sohbetlerde bulunmus ve kendilerinden ilim tahsil etmistir. Kuduri merhum, bir cok büyük alime de hocalik etmistir. Meshur Tarih-i Bagdad´in sahabi Ebu Bekir Hatib-i Bagdadi de, Kuduri´den ilim ögrenip, hadis-i serif rivayet edenlerdendir. Hatib-i Bagdadi, Tarih-i Bagdad´da: "Kuduri, sadik ve gövenilir bir zat idi." demektedir. Imam Kuduri (R.A.) hicri 362 (miladi 973) tarihinde Bagdad´da dogmus ve 428 (miladi 1037) yilinda yine orada vefat etmistir.

KUDURI`NIN ESERLERI:

Kuduri merhum, pek cok kiymetli eserler telif etmistir. Bunlarin baslicalari ise sunlardir:
1-)Muhtasar-i Kuduri. Bu eser, muteber bir fikih kitabidir. Kuduri´den sonra gelen bir cok fakih bu eserden istifade etmislerdir. Bu eserde, binlerce fikhi mes´ele kisa ve öz olarak toplanmistir. Senelerce, medreselerde ders kitabi olarak okutulan bu eserin pek cok serhleri vardir. Bu serhlerin meshurlarinin bir kismi ise sunlardir:
a-)Cevhere. b-)Lubab.c-)Tashih-i Kuduri. Bu eserin müellifi, Ebu Nasr Akta´dir.
2-)Kitabu´t-Tecrid. Bu eser, Imam-i Azam Ebu Hanife (R.A.) ile Imam Safii (R.A.) hazretlerinin arasindaki hilafiyati, --delillerini zikretmeden-- icine alir.
3-)Serh-i Muhtasaru´l-Kerhi.
4-)Kitabu´n-Nikah.

(Fetavayi Hindiyye.C.15.Sf.545-546/Alemgir Efendi)