Kelime nin Tarifi

kelime:هِيَ الَّفْظُ الْمَوْضوعُ لِمَعْنيً مُفْرَدٍ
müfred manaya vaziğ olunan lafızdır.

ذَيْدٌmüfreddir ve bir manaya yani şahıs ismi manasına kullanılan lafızdır.kelimedir.