masdarı cari nedir

acer,şecer,insan ve racul gibi ismi camitlerin ekmel,esved gibi sıfatların ahirine kendisine te muttasıl müşeddet ye getirmekle yapılan masdarlardır